Đăng ký:

–          Khách hàng có thể chuyển đổi giữa các gói cước hoặc đăng ký mới bằng cách soạn tin: <TÊN GÓI CƯỚC> gửi 191.

Ví dụ: Để đăng ký gói cước MI10, soạn tin: MI10 gửi 191.

–          Qua USSD: Bấm *098*81# bấm OK

–          Đăng ký Mobile Internet:

۷           MI10: Bấm *098*83# bấm OK

۷           MI12: Bấm *098*85# bấm OK

۷           MI200: Bấm *098*86# bấm OK


Hủy dịch vụ:

–          Soạn tin HUY gửi 191.

–          Qua USSD: Bấm *098*82# bấm OK


Cài đặt cấu hình:

–     Cài đặt cấu hình MMS/GPRS/STREAMING cho máy

Cách 1: Cài đặt tự động:

–          Soạn tin nhắn: D TÊNMÁY gửi 191 để tải cấu hình trực tiếp (tên máy không bao gồm tên của nhà sản xuất)

Ví dụ: Với máy Sony Ericsson P900 soạn D P900; Với máy Nokia 3230 chỉ cần soạn D 3230 gửi đến 191

–          Hệ thống sẽ trả về 3 bản tin cấu hình (MMS/GPRS/STREAMING), khách hàng lưu cấu hình nhận được, nhập mật khẩu 1111 (nếu máy yêu cầu) và khởi động lại máy để hoàn tất quá trình cài đặt.

Cách 2: Cài đặt bằng tay:

–          Đối với hầu hết điện thoại: Menu >> Setting >> Connection setting.

–          Nhập thông tin APN: v-internet

–          Username: (bỏ trống)

–          Password: (bỏ trống)

–          Nhập mật khẩu 1111 (nếu máy yêu cầu) và khởi động lại máy để hoàn tất quá trình cài đặt.

Advertisements